V sobotu 16.12. 2017 se konal již 4. tradiční vánoční turnaj 

smíšených dvojic neregistrovaných hráčů v badmintonu. 

.......................................................................................................

 

Konečné pořadí :
 
1) D. Petrskovský + V. Ryzí
2) L. Spáčil + P. Foltýnková
3) Mikulkovi
4) J. Doležel + J. Spurná
5) R. Hájek + T. Foltýnková
6) Saparovi
7) O.Vrbka + B. Nováková
8) Gazárkovi
............................................................................................................

Pořadí minulých ročníků :

2016 : 

1) Valouch + Hotová 

2) Valouchovi

3) Mikulka + ?

2015:

1) Ryzí

2) Janošec + Střídová

3) Mikulkovi

2014:

1) Mikulkovi

2) Ryzí

3) Janošec + Střídová